Telekomunikacije

Konsalting za telekomunikacione mreže i sisteme

Izrada tehničke dokumentacije:

Tehnička kontrola Glavnog projekta i druge tehničke dokumentacije i izrada Izveštaja o izvršenoj tehničkoj kontroli

Izvođenje i nadzor radova

Održavanje telekomunikacione opreme

Licence

Licenca preduzeća

Licence i uverenja zaposlenih

Reference

Partneri

Telekom Srbija logo
Orion Telekom logo
Naxi Radio logo
delta inženjering logo
D Sistem logo
GSS logo

Slike

telekomunikacije (5) telekomunikacije (4) telekomunikacije (3) telekomunikacije (13)telekomunikacije (9)telekomunikacije (8)telekomunikacije (7)telekomunikacije (6)telekomunikacije (12)telekomunikacije (2) telekomunikacije (1)