Usaglašenost opreme sa EMC i LVD pravilnicima

Zastupamo u postupku ocenjivanja (dobijanja potvrda) o usaglašenosti električne opreme u skladu sa zahtevima iz:

Reference

Izdate potvrde o usaglašenosti opreme sa EMC i LVD pravilnicima:

Partneri

Kvalitet AD Nis logo
Orion Telekom logo
Bureau Veritas logo
7layers logo
SGS logo
m.dudde logo