Usaglašenost RiTT (Radio i Telekomunikacione Terminalne) opreme

Bavimo se zastupanjem u postupcima:

Ocenjivanja usaglašenosti RiTT opreme (dobijanja Potvrde) sa bitnim zahtevima iz Pravilnika o RiTT opremi (Sl. glasnik RS broj 67/11 i 11/120) – sprovode nominovana tela AD „Kvalitet“ Niš i Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL.

Izdavanja mišljenja o potrebi pribavljanja isprave o usaglašenosti prilikom uvoza RiTT opreme – sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Reference

Izdate potvrde o usaglašenosti RiTT opreme, čiji je nosilac RTTE Consulting doo, ili lokalni zastupnik:

Partneri

Kvalitet AD Nis logo
Ratel logo
Bureau Veritas logo
7layers logo
SGS logo
m.dudde logo