Informacije

Poslovno ime: RTTE Consulting doo Beograd-Rakovica
Skraćeno poslovno ime: RTTE Consulting doo
Matični broj: 20875852
PIB: 107808713 (PIB) (PDV)
Poslovni račun: 205-182929-30 Komercijalna banka
Sedište: TC Vidikovac 2.7 i 2.8
Kneza Višeslava 63,
11090 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 4123 953
+381 11 2563 020
E-Mail: office@rtte.rs
Web sajt: http://www.rtte.rs/